Harabinov senát končí, Sudcovská rada nemá námietky – TA3, 18.8.2015

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR nemá námietky k zmenám v rozvrhu práce, ktoré pripravila predsedníčka Daniela Švecová. Jej sedem členov sa na tom uznieslo na mimoriadnom zasadnutí.

Harabin, ktorý so zmenami nesúhlasí, tvrdí, že neboli splnené zákonné podmienky na to, aby sa mohla Sudcovská rada zísť. Zmeny podľa neho neboli prerokované so všetkými dotknutými sudcami, niektorí sú na dovolenke.
„Pani Švecová 17. júna 2015 zvoláva tlačovú konferenciu, kde vysoko pozitívne hodnotí rozvrh práce, ktorý zostavila v januári 2015, s tým, že kvalita rozhodovania, medziľudské vzťahy sú dobré a čuduj sa svete, o mesiac na pokyn politikov ide meniť rozvrh práce, lebo jej sa nepozdávajú rozhodnutia Harabinovho senátu,“ vyčítal Harabin Švecovej.

Komentáre sú uzavreté.

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr