Odpoveď na otázky SITA – 4.9.2015_1

Na 29. septembra zvolala sefka Najvyssieho sudu Daniela Svecova rokovanie trestneho kolegia. Dovodom je zjednotenie stanovisk v pripade inspekcie ministerstva vnutra. Zucastnite sa tohto rokovania? Co si o jehozvolani myslite?

Pre štátne orgány, teda aj pre predsedu súdu platí, že môžu konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom. Tento ústavný imperatív okrem iného predsedovi súdu ukladá v § 33 ods. 2 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch povinnosť pri riadení a správe súdov dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.
S ľútosťou musím konštatovať porušenie tejto povinnosti predsedníčkou súdu tým, že v rozpore so zák. č. 757/2004 Z.z. si prisvojila pôsobnosť predsedu kolégia.
Zvolávanie zasadnutí kolégia, určovanie jeho programu a vedenie jeho rokovaní je v právomoci predsedu kolégia, nie predsedu súdu. Kolégium riadi a po odbornej stránke koordinuje predseda kolégia a nie predseda súdu (ktorý navyše ani nie je členom kolégia).

Zvolanie trestnoprávneho kolégia predsedníčkou najvyššieho súdu na 29. septembra 2015 je nulitné a nevyvoláva právne účinky.

Bratislava 4.9.2015, Štefan Harabin

Komentáre sú uzavreté.

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr