Odpovede k postaveniu Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR pre kosicednes.sk, 16.7.2015

1. O ktorý z dôvodov uvedených v § 285 Trestného poriadku sa oslobodenie spod obžaloby opiera?
O písm. a/ § 285 Tr. por. pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný.

2. Ako súd rozsudok odôvodnil?
Okrem nezákonného začatia trestného stíhania, vznesenia obvinenia a žiadosti o odposluch z dôvodov uvedených už v rozsudku NS SR 1To 1/2015 aj tým, že príslušníci inšpekcie pri objasňovaní tejto veci použili nezákonné odposluchy na základe príkazu nepríslušného sudcu pre prípravné konanie v inej veci z obdobia od 25. marca do 16. júla 2013, za situácie keď v tejto veci nebolo ešte začaté ani trestné stíhanie, lebo k nemu došlo až 17. júla 2013.

3. Je výklad postavenie Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra o SR v tomto rozsudku obdobné ako v rozsudku rovnakého senátu zo dňa 29. 5. 2015 ( 1 To 1/2015 ), ktorý už bol zverejnený na webstránke NS SR?
Áno. Navyše doplnený i judikatúrou Štrasburského súdu z rokov 2010-2013, podľa ktorej inšpekčná služba podriadená ministrovi vnútra nespĺňa atribúty nezávislosti a to ani vtedy, keď podlieha dohľadu prokurátora nezávislého na polícii.

Komentáre sú uzavreté.

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr