Podpis protokolu o spolupráci s Brazíliou

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Súdnej rady Slovenskej republiky Štefan Harabin vo štvrtok podpísal v Brazílii protokol o spolupráci s predsedom Vrchného súdu Brazílie Arim Pargendlerom.

„Hlavnou prioritou spolupráce je elektronizácia súdnictva a výmena justičných skúseností. Ide o originálny systém zrýchlenia a stransparentnenia súdneho konania,“ vyhlásil predseda Harabin. Ide o nadviazanie spolupráce v oblasti súdnictva a spoznania právneho systému Brazílie. V súčasnosti sa už organizuje pobyt v rámci Justičnej akadémie 36 brazílskych sudcov. Elektronizácia a digitalizácia spisu umožňuje v Brazílii on-line zverejňovanie rozhodnutí v oficiálnom internetovom vestníku. Nemusia sa doručovať účastníkom a ostatné orgány s nimi pracujú v takejto podobe. Podľa legislatívnej úpravy je elektronický spis autorizovaný a rovnocenný s papierovým, ktorý je vedený iba v starých prípadoch, čo je približne 18 percent, všetky nové spisy sú výlučne v elektronickej podobe. Odpadli náklady na zložitú archiváciu, zasielanie rozhodnutí a spisov. Elektronický spis je mimoriadne prehľadný. Súčasťou je elektronické zabezpečenie dát. Pod ochranou zverejňovania sú však prípady mladistvých, detí a presne stanovených prípadov ako sú napríklad rozvody. K týmto majú prístup iba účastníci konania.

„Zaujalo ma tiež informovanie o súdnych procesoch a o zmenách v justícii prostredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania. Takto dochádza cez objektívne a pravdivé informovanie k zvyšovaniu právneho povedomia občanov a dôveryhodnosti súdnictva,“ uzavrel predseda NS SR Harabin.

Komentáre sú uzavreté.

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr