Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Štefan Harabin dnes vystúpil vo Vilňuse počas Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád proti znižovaniu platov sudcov a znižovaniu rozpočtu pre súdnictvo

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Štefan Harabin dnes vystúpil  vo Vilniuse počas Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád proti znižovaniu platov sudcov a znižovaniu rozpočtu pre súdnictvo. Rovnako informoval účastníkov o legislatívnej úprave, ktorá je podľa Súdnej rady Slovenskej republiky  v rozpore s nezávislosťou sudcov.

Počas zasadnutia všetky účastné štáty poukázali na skutočnosť zhoršenia situácie v súdnictve vzhľadom na dopad ekonomickej krízy. Považujú za nežiaduce dopady krízy riešiť znižovaním záruk nezávislosti súdnictva, znižovaním platov sudcov.

Za vhodné riešenie sa považuje vytvorenie podmienok alternatívneho riešenia sporov, legislatívnych úprav umožňujúcim zrýchlenie súdnych konaní, prípadne reorganizáciou súdov.

Zdôraznila sa tiež  skutočnosť, že ekonomická kríza sama o sebe neodôvodňuje znižovanie finančného zabezpečenia chodu súdnictva, keďže reálne môže byť kontraproduktívna zvýšením počtu nerozhodnutých sporov, kvality rozhodovania, čo nie je v prospech občana.

Súčasťou programu je diskusia k návrhu Vilňuskej deklarácie, ktorá reaguje na znižovanie platov a rozpočtov súdnictva. Táto skutočnosť sa negatívne prejavuje v náraste nápadu a v kvalite rozhodovacieho procesu.

Komentáre sú uzavreté.

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr