Rokovanie s predsedom Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie Geertom Corstensom

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Harabin, počas svojej zahraničnej pracovnej cesty v Ríme, vystúpil na Kolokviu Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie ohľadne ústavného zákona Slovenskej republiky vo vzťahu k súdnej moci a k bezpečnostným previerkam sudcov. Zároveň, v anglickom preklade, doručil uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júna 2014, v ktorom plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyslovuje vážne znepokojenie a ostrý protest proti ústavnému zákonu Slovenskej republiky, prijatému 4. júna 2014 bez predchádzajúceho pripomienkového konania a rozpravy v odbornej verejnosti  a týkajúcemu sa všeobecnej justície Slovenskej republiky. K tejto aktivite ho zaviazalo plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde za uznesenie hlasovali aj Harabinovi kritici. Predseda Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie Geert Corstens konštatoval, že organizácia sa oboznámi s prijatými legislatívnymi zmenami a bude na ne reagovať prostredníctvom stanoviska.

Komentáre sú uzavreté.

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr