Študenti právnickej fakulty budú môcť praxovať na najvyššom súde

Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť získavať praktické skúsenosti v oblasti správneho práva na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Vyplýva to  z vykonávacieho protokolu, ktorý dnes v Bratislave podpísali predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Harabin a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Kubíček.

 

„Študenti budú môcť získať praktické vedomosti z oblasti správneho práva, na konkrétnych právnych prípadoch z praxe najvyššieho súdu. Verím, že to bude prínos pre študentov,“ uviedol predseda NS SR Harabin po podpise protokolu, ktorý nadväzuje na rámcovú dohodu o spolupráci uzavretú ešte v roku 2004.

 

Podľa protokolu, ktorý je pilotným programom, budú študenti v rámci predmetu Administratívne praktikum II napríklad riešiť s predsedami správnych senátov právne otázky, týkajúce sa rozhodovacej činnosti NS SR. Prax študentov bude prebiehať priamo na NS SR.

Okrem  toho študenti budú môcť na správnom kolégiu absolvovať odbornú stáž. Tá bude tvoriť štúdium listín tvoriacich spis, vyhotovovanie právnych analýz, prípravu návrhov rozhodnutí. Pôjde o minimálne 40 hodín stáže, pričom študent dostane potvrdenie o jej absolvovaní. Tieto praktické skúsenosti bude môcť využiť neskôr v praxi pri rôznych pohovoroch pri uchádzaní sa o zamestnanie. V prípade záujmu zo strany študentov sa prax môže rozšíriť na ostatné kolégia.

Komentáre sú uzavreté.

Nasledujte ma
Facebooktwitteryoutubetumblr